Rodinné bydlení „Chmelnice“, Brno - Líšeň

o projektu

Areál bydlení Líšeň - Chmelnice

Unikátní projekt výstavby bydlení „Chmelnice“ se nachází při okraji města Brna v zastavěné části Brno-Líšeň. Dva stavební objekty tvořené jedenácti bytovými jednotkami, společnými garážemi a jedinečným atriem, jsou na pozemku osazeny v kaskádě a maximálně tak využívají potenciál pozemku s dostatkem vnitřních i venkovních užitných prostor. Objekty přitom nenuceně zapadají do okolní zástavby tvořené rodinnými domy.

Jejich architektura je podřízena funkčnosti, svažitému terénu a situování stavby na pozemku ke světovým stranám.

Přístup na pozemek je z přilehlé místní komunikace v ulici Chmelnice. Na dopravu je areál napojen novým sjezdem z této komunikace do hromadných garáží. Z garáží je umožněn přímý komunikační přístup do vnitřního pobytového atria, které coby venkovní pobytový prostor projektovaného areálu bydlení poskytuje svým obyvatelům okamžitou možnost využití volného času. Do atria je přístup také z přilehlých veřejných chodníků a ploch.

Pozemek je pomyslně rozdělen dvěma bytovými domy, které jsou na pozemku osazeny do dvou řad. Spodní řada je osazena na parteru, čímž mohli vzniknout prostorné hromadné garáže. Horní řada je osazena na terénu. Mezi horní a dolní řadou bytových jednotek tak vznikne společné atrium, které tvoří hlavní komunikační páteř celého areálu. Atrium je koncipováno jako neveřejná plocha sloužící coby venkovní pobytový prostor projektovaného areálu bydlení. Do atria je přístup po schodišti z hromadných garáží a z přilehlých veřejných chodníků a ploch. Horní řada bytových jednotek je pro pěší komunikačně propojena s garážemi areálovým chodníkem, který navazuje na zpevněné plochy pobytového atria.
Jedná se o přízemní stavby zastřešené sedlovou střechou s obytným podkrovím.

Přístup do bytového domu je vyjma hlavní ulice Chmelnice možný z garáží nebo areálovým chodníkem, který propojuje oba stavební objekty. Ty jsou na pozemku umístěny při jeho horní a spodní hraně. Díky svažitosti terénu poskytují oba dva bytové domy ničím nerušený výhled do okolí a dostatek přirozeného osvětlení.

V objektu spodní řady bytového domu (SO 01) se nachází 1 bytová j. 5+kk, 5 bytových j. o velkosti 2+kk a 1 bytová j. o velikosti 3+kk. V suterénu bytového domu jsou situována odstavná a parkovací stání, sklepní kóje a centrální strojovna ÚT. Všechny byty mají k dipozici vlastní terasu.

V objektu horní řady bytového domu (SO 02) se nachází 4 bytové j. o velikosti 5+kk. Dispozice bytových jednotek - v přízemí je vždy situována společenská část s obytnými místnostmi, kuchyní, koupelnou a wc, v podkroví najdeme ložnice a další hygienické zázemím. Všechny byty mají k dispozici vlastní terasy, navíc i zahrady.

Z architektonického hlediska se jedná o čistou ničím nerušenou stavbu, která uspokojí poptávku i náročnější klientely.

Areál bydlení Líšeň - Chmelnice