Bydlení v přírodě, Brno - Nový Lískovec

o projektu

RD Nový Lískovec

Koncept výstavby rodinných domů splňuje veškeré požadavky na funkci a dispozici a v maximální míře využívá velikost a tvar daného pozemku stejně jako jeho svažitost. Velký důraz je kladen na orientaci ke světovým stranám s ohledem na návaznost stávající komunikace.

Pozemek o rozloze bezmála 1300 m2 umožnil vznik čtyř velkoryse pojatých řadových rodinných domů. Jejich výstavba je situována na jeho severozápadní stranu při ulici Oldřišky Keithové a zachovává uliční linii. Domy jsou co do dispozice totožné pouze s rozdílným osazením ve dvou výškových úrovních. Sestávají z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Každý dům má vlastní garáž, terasu a zahradu.

Samotná hmota budovy je navržena citlivě s ohledem k charakteru terénu i k okolní zástavbě, kterou nenarušuje a ani ji výrazně nepřevyšuje. Vzhledem k tomu, že vstup a vjezd je navržen do nejvyššího podlaží, dům kopíruje strmý svah a z úrovně komunikace má charakter jednopodlažního domu.

Pohledovou stranou, přilehlou terasou a zahradami se dům otevírá na jihovýchodní stranu pozemku a poskytuje ničím nerušený výhled do okolí.

o projektu

V rámci celku souboru čtyř RD jsou jednotlivé domy navrženy jako třípodlažní, zapuštěné do terénu. Díky jeho svažitosti se z uliční strany jeví pouze jako jednopodlažní. Přístup je umožněn ze strany ulice Oldřišky Keithové a to přímo do nejvyššího patra domu. V tomto podlaží se vyjma vstupních prostor s návazností na pokoj pro hosty nachází také garáž. Schodiště překonává rozdíl tří podlaží.

První nadzemní podlaží je možné charakterizovat jako soukromou klidovou zónu. Jsou zde umístěny dva pokoje s potřebným sociálním zázemím a s dostatkem úložných prostor. Hlavní obytný prostor domu tedy obývací pokoj, kuchyně a jídelna se zázemím se nacházejí o patro níže. Z tohoto podlaží je možné vstoupit na terasu, pod níž se nacházejí úložné prostory pro účely venkovních provozů domů a pro osazení přečerpávací a retenční jímky.

Rodinné domy v maximální míře využívají potenciál pozemku. Hlavních prostory – obytné místnosti, pokoje atd. jsou navrženy do otevřené jižní strany domu. Poskytují tak dostatek denního slunečního světla, překrásný výhled a naprosté soukromí. Naproti tomu pomocné místnosti a zázemí jsou umísťovány do zadní části, která je ve spodních dvou podlažích již pod terénem.

fotky

Bydlení v přírodě, Brno - Nový Lískovec

rodinný dům

logo Porotherm

logo EGGER

logo HANSGROHE

logo Ptacek

logo JB Stavební