Bydlení v přírodě, Brno - Nový Lískovec

lokalita

V zastavěném svažitém území v severní části katastrálního území Nový Lískovec se nacházejí pozemky, které díky svému výrazně tvarovanému terénu se sklonem k jihovýchodu, nabízejí o to atraktivnější lokalitu pro výstavbu bydlení rodinného typu.

Pozemky se v severní části napojují na nově zbudovanou ulici Oldřišky Keithové ústící do stávající ulice Kluchovy. Mezi silnicí a pozemky však vzniká razantní terénní rozdíl. Tento rozdíl je v současnosti řešen gabionovou stěnou ve výšce cca 4 m, která mimo svou funkci navíc pozemek obohacuje o efektní přírodní prvek. Na ostatních stranách sousedí pozemek se zahradami zástavby rodinných domů.

Místo má dobrou dopravní obslužnost a to jak ze strany městské hromadné dopravy – zastávka trolejbusu v docházkové vzdálenosti cca 300 m, tak i z hlediska dopravy individuální. Lokalita je velmi atraktivní pro funkci bydlení – dostatečná vzdálenost frekventovaných dopravních tepen a těsná blízkost Přírodní rezervace Kamenný vrch maximálně zvyšuje kvalitu bydlení.

městská část Nový Lískovec

Městská část Brno – Nový Lískovec se rozprostírá jihozápadně od historického jádra města Brna nad řekou Svratkou.

Původně nezalesněné stráně se sady a vinohrady začaly postupně lákat k výstavbě rodinných domů. Za ten první z roku 1894 lze historicky považovat dům pana Antonína Hrazdíra, stolaře z Blanska. Ten pravý stavební ruch však nastal až v roce 1906. Další výstavbu podpořila také stavby spojovací komunikace mezi Pisárkami a hlavní silnicí Jihlavskou v letech 1911-1914 a o několik desítek let později stavba prvního dálničního tunelu v České republice, který byl zprovozněn v roce 1997. To již měl Nový Lískovec za sebou panelovou výstavbu.

Městská část Brno – Nový Lískovec v součastosti sestává ze tří rozdílných částí – původní Nový Lískovec, skládající se převážně z rodinných domů, panelové sídliště Nový Lískovec a panelové sídliště Kamenný Vrch. Má přes 10 500 obyvatel a nabízí veškerou občanskou vybavenost. Samozřejmostí je zdravotní péče, vzdělávání, kultura a sport. Jako jedna z mála MČ se Nový Lískovec může pochlubit Přírodní rezervací Kamenný vrch, která se rozkládá přibližně na 15 hektarech v nadmořské výšce okolo 360 m. Zvláště chráněné území – Přírodní rezervace Kamenný vrch – byla vyhlášena roku 1978. Cenná je především pro stepní vegetaci a zejména pro výskyt chráněného koniklece velkokvětého. Součástí přírodní rezervace je také rozhledna vybudová již v roce 1928 a nově zrekonstruovaná v roce 2011 kdy byla také zpřístupněna veřejnosti.

Nový Lískovec nabízí výbornou dopravní dostupnost, která je zabezpečena pravidelnými spoji městké hromadné dopravy s návazností na další dopravní uzly a možnost dopravy do dalších částí města Brna.

mapa

lokalita Nový Lískovec